Råda Säteri Värnare

Råda säteri i Mölnlycke

Råda säteri

radasateri.jpg

Herrgården Råda säteri i Mölnlycke.

Råda som herresäte och gård har en lång historia. Den äldsta kända innehavaren, Magnus Rolandzon, finns dokumenterad på 1450-talet, men gården grundlades förmodligen redan på 1300-talet. Om dess byggnader från början låg på samma plats som idag är osäkert, de kan ha legat längre väster ut, på den närbelägna udden i Rådasjön. Namnet Råda är belagt i skriftliga källor från 1300-talet.

Två gånger, 1563 och 1614, har Råda bränts ner av danskarna, som vi då var i krig med. Efter den första förstörelsen låg gården öde i många år.

Säteriets nuvarande huvudbyggnad och flyglar uppfördes i början av 1770-talet för köpmannen och senare direktören i svenska ostindiska kompaniet, Martin Törngren. Arkitekt var sannolikt hans svåger, William Chambers, född i Göteborg, men av skotsk och engelsk härkomst. Chambers blev en framstående hovarkitekt i England med trädgårdsanläggningar som huvudområde.

Gårdens äldsta byggnader är den s.k. bagarstugan och de två kvadratiska magasinen på stallplanen. Den faluröda bagarstugan vid östra flygeln stammar från 1600-talet. Vid reparation av den har grundmurar från 1500-talet, och kanske ännu äldre, påträffats. 

De två magasinen, även de faluröda, är från 1600-talet. Åtminstone det ena har varit sädesmagasin.

Råda har haft många ägare genom århundradena. Flera av dem har varit betydande personer i kronans tjänst, några har gjort sig ett namn för eftervärlden, som t. ex. Martin Törngrens dotter Martina von Schwerin, en intellektuell och bildad kvinna, som kom att bli biskopen och författaren Esaias Tegners "biktmoder".

Medlemmar av Göteborgssläkten Ekman blev de sista privata ägarna av Råda säteri. 1965 inköptes egendomen av dåvarande Råda (numera Härryda) kommun. Fram till 2018 bedrevs restaurang- och konferensverksamhet på Råda säteri. Dess framtid är oviss.

 

Källor: Erixon, Ulf, Råda uti Askims härad. 2004. Gatenheim, Erik W., Råda - bygd, socken, kommun.1984. Lagervall, Marika, Gabrielsson, Ulrika, Introduktion till gårdsarkiv i Göteborgs landsarkiv. [Uppgift i utbildning i arkivvetenskap.] 2004. (Webbplats)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)